Tweede lichting is GE-START

De tweede leergroep van GE-START komt sinds januari samen, met deelnemers vanuit verschillende organisaties zoals PIN vzw, JES, GTB, Saamo en Aksent.

Gedurende 18 bijeenkomsten trainen deelnemers die al aan de slag zijn in de sociale sector een aantal basisvaardigheden en worden ze voorbereid op een EVC-procedure.

Ze maken kennis met het hoger onderwijs, trainen een aantal agogische vaardigheden en leren hun eigen sterktes en vaardigheden inzetten en erkennen. Op die manier proberen we hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een instroom in één van de opleidingen binnen het sociaal agogisch werk.

De eerste leergroepen waren alvast heel verbindend en leerrijk!