Voor deelnemers

Ben je al aan de slag binnen een sociale organisatie maar heb je nog geen diploma?

Wil je een sociale opleiding volgen in het hoger onderwijs, maar twijfel je om de stap te zetten?

Dan is GE-START iets voor jou!

GE-START is een traject op maat dat jouw ervaring en sterktes in kaart brengt én je via praktijkervaring voorbereidt op een opleiding in het sociaal werk, gezinswetenschappen of orthopedagogie. 

Voor organisaties

Is het moeilijk om werknemers met de juiste competenties te vinden binnen jouw sociale organisatie?

Wil je werknemers zonder sociaal diploma binnen je organisatie leerkansen bieden om competenties te ontwikkelen en door te groeien?

Ben je op zoek naar mogelijkheden om jouw organisatie meer inclusief en divers te maken?

Dan is het project GE-START | EN AVANT iets voor jouw organisatie!

We ondersteunen de deelnemers en je organisatie via een traject op maat.

GE-START | EN AVANT is een opleidingstraject gericht op het ontwikkelen, versterken en erkennen van competenties bij personen die aan de slag zijn als sociale professional en/of personen die zich willen omscholen tot sociale professional. Het traject brengt je eigen ervaringen en leerbewijzen in kaart.

Daarnaast trainen we de competenties die je nodig hebt als sociale professional, op je werkplek en als student. Op die manier bereiden we je voor op en/of versterken we je in het werken als sociale professional én het volgen van een opleiding.

Aan het einde van het traject ontvang je een competentierapport met bekwaamheidsbewijzen. Deze kan je toevoegen aan je CV én kan je gebruiken om vrijstellingen aan te vragen binnen de opleidingen sociaal werk, orthopedagogie en gezinswetenschappen. Op die manier kan je je studietraject verkorten indien je ervoor kiest om een reguliere opleiding te volgen aan een hogeschool.

Voor wie?

GE-START richt zich in eerste instantie naar mensen die actief zijn binnen de sociale sector:

  • werknemers die nu al een sociaal beroep (begeleider, ondersteuner,….) uitoefenen maar die nog geen passend diploma hebben en zich willen bijscholen
  • werknemers die werken in een ondersteunende job (administratie, poetspersoneel, logistiek medewerker) die zich willen omscholen

(!) Ook wie niet binnen de sector werkt op zoek is naar werk en/of ervaring wil opdoen binnen de sociale sector kan zich inschrijven in het traject. (!)

Voor welke opleidingen?

GE-START bereidt voor op de opleidingen sociaal werk, gezinswetenschappen en orthopedagogie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Heb je interesse? Meld je dan aan bij GE-START. We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek waarbij we bekijken of GE-START het juiste aanbod is voor jou of je organisatie.

  • Kandidaten die al werken binnen de sector, worden uitgenodigd voor een gesprek samen met de werkgever.
  • Voor kandidaten die nog niet actief zijn binnen de sector of die op zoek zijn naar werk, gaan we op zoek naar een geschikte stageplek.
  • Op de werkplek wordt de deelnemer begeleid door een mentor uit de eigen organisatie. Vanuit Odisee wordt de student ondersteund door een trajectbegeleider.
  • Deelnemers maken samen met de trajectbegeleider en de mentor een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Er is maandelijks een leergesprek.
  • Deelnemers maken deel uit van een leergroep met medestudenten. Deze groep wisselt uit over (werk)ervaringen, werkt samen aan opdrachten en verwerkt samen leerstof.

Hoe lang duurt het traject?

Afhankelijk van ervaring en leernoden van de kandidaat duurt het traject minimum 3 en maximum 12 maanden. 

Wat is het resultaat?

  • Aan het eind van het traject krijgen deelnemers een officieel rapport met een bewijs van kennis en vaardigheden.
  • Dit rapport kan worden gebruikt om vrijstellingen aan te vragen binnen bestaande opleidingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met ken.vanroose@odisee.be.