GE-START Light in de kijker!

Vanaf januari starten we met GE-START Light.

We richten ons binnen deze groep op deelnemers die nooit een sociale opleiding gevolgd hebben, maar zichzelf graag versterken in hun rol als begeleider, opvoeder, sociaal werker, ondersteuner, toeleider, animator,… zonder dat ze noodzakelijk een diploma willen halen in het hoger onderwijs.

Tussen februari en juni komt deze groep op maandag tweewekelijks samen in een leergroep, waar samen met 10 andere deelnemers gewerkt wordt aan  professionele vaardigheden en waarbinnen kennis gemaakt wordt met de rollen die werknemers en vrijwilligers aannemen binnen sociale organisaties. Dit doen we via training, uitwisseling en intervisie tijdens 10 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten werken we rond ‘professionele vaardigheden’ en ‘beroepsrollen van de sociale professional’.  

Wil je met ons in gesprek gaan over het concrete engagement van jouw organisatie of heb je zelf interesse om deel te nemen? Neem dan contact op via ken.vanroose@odisee.be.  

We komen ook graag langs in jouw organisatie om een informatiemoment op maat aan te bieden.